Veiligheidsinstructiefiches: wat, hoe, waarom?

De wetgeving op het vlak van het welzijn van uw medewerkers hecht veel belang aan informatie en vorming. Hij of zij moet alle info krijgen in verband met risico’s en preventie.

De arbeidsmiddelen (machines, gereedschappen) zijn hierbij superbelangrijk. Het getuigt van gezond verstand dat hierbij veiligheidsinstructiefiches horen.

Deze instructies bevatten o.a. info over de werking, de gebruikswijze, de inspectie en het onderhoud.

De instructiefiches moeten ter beschikking van de werknemers zijn, in de onmiddellijke omgeving van de arbeidspost. Ze worden bij voorkeur ook verduidelijkt bij de introductie van een nieuwe werknemer.

Deze online tool bevat een aantal veiligheidsinstructiefiches en controlelijsten (risicoanalyses). Ze zijn van toepassing voor diverse sectoren uit de elektrosector en de bouw. Via de zoekrobot kunt u ze makkelijker terugvinden.

Let op! Deze schriftelijke veiligheidsinstructies zijn slechts een voorbeeld. U dient ze te personaliseren op basis van uw eigen risicoanalyses.

De instructiefiches moeten, om in orde te zijn voor een eventuele controle door de federale overheidsdienst WaSo, verder te worden aangevuld met typenummer, merk en serienummer en foto’s van het eigen gereedschap.

Lees hier de volledige uitleg over de veiligheidsfiches

  1. Reglementering, wettelijk kader, definities
  2. Doel en gebruik van de instructiefiches
  3. Opmaak van veiligheidsinstructiefiches voor werven/werkplaats
  4. Opmaak van veiligheidsinstructiefiches voor werken aan elektrische installaties
  5. Voorbeeldfiches

Het bestellen van installaties, machines en gemechaniseerde werktuigen

Indien u overgaat tot de bestelling van een machine of werktuig is het goed om rekening te houden met enkele procedures. We maakten hiertoe ook enkele documenten die u ook terugvindt op deze online tool.

Meer info over mogelijke bestelprocedure

Vragen?

Vragen over het aankopen van deze tool, het inloggen en registreren?

Contacteer Françoise Martens, via 02/550.17.16 of francoise.martens@nelectra.be


Vragen over een correct gebruik, de interpretatie en de wetgeving op het vlak van welzijn?

Contacteer Freddy Steenackers, via 02/550.17.23 of freddy.steenackers@nelectra.be